Skip to main content

Hvor mye penger taper du på dine p-plasser?

I kalkulatoren til høyre kan du selv regne ut hvor mye penger du går glipp av i året på dine uregulerte plasser. Fyll ut de 4 parameterne eller bruk slideren, og se selv!

Velg/skriv inn og se mulig inntjening

Sum totalt
{{ total }} kr

Inntjening per år

Fyll inn din kontaktinfo og du vil få et forslag på parkeringsløsning.

Hvorfor avgiftslegge p-plassene dine?

I de aller fleste tett befolkede områder er i dag utbyggingen økende og ubrukte arealer minkende. Det betyr at det overalt blir mer og mer rift om ledige parkeringsplasser. Dette skaper irritasjon hos dem som ikke lenger automatisk har tilgang til de p-plassene de er vant til å bruke.

En regulering med avgift gjør automatisk at fremmedparkeringen vil avta og at man kan få inntekter på p-plassene som kan brukes til nyttige formål.

Med andre ord får man kontroll på bruken av et begrenset antall p-plasser samtidig som man kan tjene penger på dem.

Hva kan vi hjelpe til med?

De aller fleste eiendomsbesittere og driftere i sentrale strøk vet allerede at det er lønnsomt å regulere parkeringsplasser med avgift.

Denne jobben gjøres best av parkeringsoperatører som er godkjent av myndighetene. Vi kan hjelpe til med alt fra planlegging og forslag til regulering til oppmerking, skilting, betalingsløsninger og kontroll.

Borettslag tjener 65.000,- i året

Et typisk borettslag i dag er fortsatt «rigget» for en bil pr. leilighet med hensyn til antall parkeringsplasser. I tillegg har man gjerne noen gjesteplasser. Dagens familier har mer enn en bil og disse ekstra bilene okkuperer som oftest gjesteplassene. I stedet for å irritere seg over dette og eventuelt bøtlegge disse ekstra bilene, foreslår vi at det innføres en parkeringsavgift. Da forsvinner feilparkeringen og gjestene kan igjen komme til.

De fleste er vant til å betale når de parkerer. Hvis avgiften settes riktig unngår man misbruk og det vil som regel alltid være ledig plass for gjester. Samtidig får borettslaget noen ekstra inntekter som kan brukes til alle de gode formålene det ellers ikke er råd til.

En av våre gode kunder har god erfaring med en slik løsning – les mer om hvordan de tjener 65.000,- i året på sine p-plasser her.

Jeg ønsker en løsning på mitt parkeringsproblem – hva nå?

Ta kontakt med oss. Vi kommer på besøk og går igjennom utfordringene på stedet. I løpet av en dag eller to leverer vi et forslag til løsning. Etter at man har bestemt seg for løsningen kan vi være i gang i løpet av 14 dager. Det inkluderer oppsett av betalingsløsning og nødvendig skilting.

Navn
Telefonnummer
E-post *
Din melding

Hvorfor velge P-Norge?

Det er i hovedsak to årsaker til at du bør velge P-Norge som operatør. For det første har vi god erfaring med slike relativt enkle løsninger og flere veldig gode referanser.

For det andre er vi åpne, tilpasningsdyktige og kunnskapsrike. Det meste av tjenesteyting bygger på tillit. Vi har som prinsipp at alle våre avtaler, og gjennomføringen av disse, er 100% transparente. Vi baserer oss alltid på korte avtaletider slik at våre kunder kan avvikle samarbeidet på kort varsel dersom de ikke er fornøyde.

Les mer om oss her.