Skip to main content

Om oss

P-Norge ble startet opp i 2012. I 2017 fikk P-Norge nye eiere med mer enn 30 års erfaring i bransjen.

Selskapet består i dag av 5 heltidsansatte og har operatøransvar på områder i fylkene Oslo, Viken, Vestfold og Telemark. Selskapet har en sunn økonomi og har og har hatt en fin vekst de siste årene.

Vi driver en moderne bedrift basert på dagens teknologi innen parkering med hensyn til både reguleringsløsninger og betalingsløsninger.

P-Norge er et litt annerledes parkeringsselskap. Vi har derfor valgt å ikke hete noe med park som kan være ganske forvirrende i seg selv. Hva er annerledes? Vi er åpne, tilpasningsdyktige og kunnskapsrike.

Åpne er vi både i forhold til oppdragsgivere og publikum. Et oppdrag er for oss et tillitsforhold og vi deler derfor all informasjon rundt drift og økonomi med våre oppdragsgivere. Samtidig er vi ærlige og tydelige i forhold til hva vi mener er den beste løsningen både for de vi jobber for og for sluttbruker. Vi tror nemlig at både oppdragsgiver og publikum tjener på det. Og da tjener også vi penger.

Tilpasningsdyktig er det viktig å være i dagens samfunn som er i stadig endring. Det gjelder både nybygg og rehabiliteringer som våre oppdragsgivere gjennomfører og som ofte berører parkeringsområdene. Samtidig tilpasser vi også betalingsløsninger og kontrollvirksomhet i forhold til slike midlertidige endringer.

Kunnskapsrike er vi og det er en stor fordel for å kunne velge de riktige reguleringer, betalingsløsninger og kontrollregimer på de ulike områdene. Alle områder har sine særegenheter og ledelsen i P-Norge har gjennomsnittlig over 15 års erfaring fra parkeringsbransjen.