Skip to main content

Oppdragsgivere

Gårdeiere

De aller fleste gårdeiere har parkeringsplasser på sin eiendom. Ettersom de aller fleste bynære strøk tetter seg til, både på grunn av befolkningsøkning og fordi de store tettstedene i praksis avvikler parkeringsmulighetene, betyr det at disse plassene etter hvert utgjør en vesentlig verdi for eierne. 

Med valg av riktige parkeringsløsninger kan disse plassene benyttes av flere brukere gjennom et døgn og med et tilpasset avgiftsregime derfor også innbringe betydelige inntekter til gårdeier.

Boligselskap

Sameier og Borettslag har i dag to store utfordringer. Den ene er at det stort sett er satt av en plass til hver boenhet, mens de aller fleste familier i dag har mer enn ett kjøretøy. Den andre er at et beskjedent antall gjesteplasser benyttes av de nevnte ekstra bilene samt biler fra nabolaget og det er derfor i praksis ikke plass til gjester.

Da denne problematikken kom til Oslo i 1950 årene så løste byen det ved å innføre avgiftsparkering. Tiden er inne for Boligselskapene å se på samme løsning i dag. Det er kjipt, men nødvendig og pengene man tar inn kan brukes i de samme Boligselskapene til ymse nødvendige og ønskelige formål.

Dagligvare

Dagens butikker er store, og kundene krever at de kan tilby mange og gode parkeringsplasser. Disse butikkene ligger, med få unntak, relativt sentralt i forhold til andre handelstilbud og beboelse.

En slik beliggenhet gir noen utfordringer i forhold til at de avsatte parkeringsplassene blir utsatt for en betydelig andel fremmedparkering. Det vil si kunder som ikke parkerer for å foreta innkjøp i den aktuelle butikken som tilbyr/eier plassen.

Et riktig valg av parkeringsregime på en slik plass vil sørge for at det er ledige plasser til kunder og at det gir en god ekstra inntekt for den som eier plassen.

Forvaltere av Skogs- og Friluftseiendom

Mange forvaltere av skogs- og friluftseiendom har utfordringer med stor trafikk og mye parkering på sine eiendommer. Med dagens teknologi er det nokså enkelt å regulere slike veier til det beste for både publikum og eiere.

Store kostnader forbundet med måking, oppkjøring av løyper, vedlikehold av vei og nyetablering av parkering kan dekkes av en vegavgift/bomavgift.

P-Norge har gode økonomiske løsninger selv for strekninger med beskjeden trafikk.

Idrettsforeninger

Man leser daglig om hvor vanskelig idretten har det med å skaffe penger til drift av idrettsforeninger og anlegg.

Ledelsen i P-Norge har selv vært aktive på topplan i norsk idrett og kjent disse utfordringene på kroppen.

Vi har gode løsninger for små og store idrettslag når det gjelder parkeringsløsninger og stiller samtidig gjerne opp som samarbeidspartner/sponsor.