Boligselskap

Sameier og Borettslag har i dag for det meste to store utfordringer. Den ene er at det stort sett er satt av bare en plass til hver boenhet, mens de aller fleste familier i dag har mer enn ett kjøretøy. Den andre er at et beskjedent antall gjesteplasser benyttes av de nevnte ekstra bilene samt biler fra nabolaget og det er derfor i praksis ikke plass til gjester.

  • Hvilke boligselskap bør vurdere å gjøre noe med dette?
  • Hva slags løsninger kan man tenke seg?
  • Hva vil slike løsninger føre til?
  • Hvorfor kan P-Norge hjelpe deg som boligselskap?

Hvilke boligselskap bør vurdere å gjøre noe med dette?

Alle boligselskaper som har andelseiere med bil(er) og begrensede parkeringsmuligheter bør vurdere å innføre regulering på sine områder.

Geografien spiller en viss rolle.

Boligselskaper som er plassert i bynære strøk vil være mer utsatt enn andre og utfordringene med fremmedparkering vil øke i takt med at byene blir stengt eller sterkt deregulert i forhold til muligheter for parkering, eller i beste fall avgiftsbelagt i forbindelse med bo-sone reguleringer.

Det vil antagelig også være slik at boligselskaper utenfor bysentra vil ha flere biler for hver boenhet enn de som ligger sentralt noe som igjen øker presset på de få plassene som vanligvis er avsatt til parkering. Dette er trolig et økende problem i takt med innstrammingene i sentrumsstrøk.

Så utfordringen med å finne en p-plass i eget borettslag forventes å øke av flere grunner.

Hva slags løsninger kan man tenke seg?

Tidligere har boligselskaper engasjert parkeringsoperatører til å kontrollere eksisterende områder i forhold til feilparkering (les; ileggelse på de som ikke hører til på området).

Slike løsninger er ikke veldig effektive, de gir kun negativ omtale og i tillegg null inntekter til boligselskapene.

Det som med hell gjøres flere steder i dag er at det innføres avgift på gjesteparkeringsområdene. Eller man innfører en mulighet for beboere med flere biler å leie plass (dersom gjesteparkeringen tåler det) for bil nummer to.

Eller begge deler.

Ved avgiftsrefulering får man ikke bare løst parkeringsutfordringene. Boligselskapene kan i tillegg risikere å tjene godt med penger.

Hva vil slike løsninger føre til?

Vel, for det første får man løst parkeringsutfordringene ved at fremmedparkering blir borte samtidig som det blir ordnede forhold til egne beboere. Her i Norge har vi alltid hatt en godt utviklet rettferdighetssans som også vil bli godt ivaretatt med slike løsninger.

I tillegg er det en vesentlig positiv sideeffekt med en avgiftsregulering. Den er rett og slett den at Boligselskapet kan risikere å tjene godt med penger.

En av våre kunder har avgiftsregulert bare 5 gjesteplasser med en beskjeden timepris. De har nå i flere år på rad fått inn mer enn kr 10 000,- pr. plass årlig til borettslaget.

De aller fleste styrer i boligselskaper har et heftig vedlikeholdsprogram hengende over seg. Ofte lånes det penger til nødvendig oppussing. Effekten av dette er at hver andelshaver får registrert en del av fellesgjelden som øyeblikkelig reduserer muligheten for å få en så god pris som mulig når man selger. Dette pga. de gjeldende lånerestriksjonene i markedet.

Tenk om behovet for slike lån kunne reduseres. Det ville bedre både boligselskapets løpende regnskap, men ikke minst muligheten for å få en god pris i markedet når man velger å selge sin leilighet. Ifølge eiendomsmeglere er det nemlig slik i dag at leiligheter med registrert gjeldsandel i boligselskapet er vanskeligere objekter å selge enn andre.

Hvorfor kan P-Norge hjelpe deg som boligselskap?

Med kontorer både i Moss og Lier har vi flere eksisterende oppdragsgivere både på øst-, nord-, og vestsiden av Oslofjorden.

Vi vet at det er vanskelig å få gehør for slike løsninger på en generalforsamling, men er det behov for vedlikeholdsarbeid så er nok ikke valget så vanskelig likevel har vi sett. Vi stiller gjerne på Årsmøtet og forklarer hvordan dette henger sammen.

Våre ansattes lange erfaring i bransjen gjør at vi er trygge på å kunne bistå våre kunder med de riktige løsningene i forhold til tid og sted.

Kontakt oss

Navn
Telefonnummer
E-post *
Din melding
Send

Suksesshistorier

Gode penger til borettslaget og alltid ledige gjesteplasser

Regn ut hvor mye penger du går glipp av i året på dine uregulerte plasser.

Kontakt oss

Telefon: +4740016121
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Adresse

P-Norge AS
Rabekkgata 5
1523 Moss