Skip to main content

Dagligvare

Dagens butikker er store, og kundene krever at de kan tilby mange og gode parkeringsplasser. Disse butikkene ligger, med få unntak, relativt sentralt i forhold til andre handelstilbud og beboelse.

En slik beliggenhet gir noen utfordringer i forhold til at de avsatte parkeringsplassene blir utsatt for en betydelig andel fremmedparkering. Det vil si kunder som ikke parkerer for å foreta innkjøp i den aktuelle butikken som tilbyr/eier plassen.

  • Hvilke butikker burde vurdere en regulering av sine p-plasser?
  • Hva slags løsninger kan man tenke seg?
  • Hva vil slike løsninger føre til?
  • Hvorfor kan P-Norge hjelpe deg som butikkeier/driver?

Hvilke butikker burde vurdere en regulering av sine p-plasser?

I første omgang snakker vi om butikker som råder over et begrenset antall plasser og som ligger slik til at det er naturlig for folk å bruke disse plassene også når de skal andre steder enn i dagligvareforretningen.

Butikker som har p-plasser i nærheten av et kollektivt knutepunkt vil også være utsatt for fremmedparkering. Her vil det i tillegg være snakk om langvarig bruk av plassene.

Butikker som ligger i randsonen av byer og større tettsteder vil også måtte forvente en fortetting etter hvert som bilene blir «presset» ut av byene i takt med at kollektivtilbudene bedres.

Hva slags løsninger kan man tenke seg?

Vår erfaring er at det til syvende og sist kun er avgiftsparkering som vil sikre tilgjengelige plasser.

Når det er sagt viser også historien at det kan være lurt å innføre slike løsninger gradvis. Man kan f.eks. innføre avgiftsplikt med en refusjonsordning i butikken.

På den måten kan man ha en såpass høy pris på parkeringen at den «skremmer» bort fremmedparkering mens butikkgjestene får tilbake en gitt sum dersom det handles for et forutbestemt minimumsbeløp i butikken.

Tidsbegrensning og/eller begrenset gratis tid før avgiftstid er kompliserte løsninger for folk flest å forholde seg til. I tillegg er det ekstremt vanskelig og tidkrevende å kontrollere.

Innføring av avgiftsparkering vil føre til at det alltid vil være tilgjengelige plasser for de som ønsker å handle i sin favorittbutikk.

Hva vil slike løsninger føre til?

Innføring av slike løsninger vil rett og slett føre til at det alltid vil være tilgjengelige plasser for de som ønsker å handle i sin favorittbutikk. Det skal ikke forbigås at alle nye ordninger skaper irritasjon hos brukeren i begynnelsen. Men irritasjonen er enda større dersom det ikke finnes en plass å oppdrive der hvor man ønsker å handle.

I det store og det hele anses slike ordninger å være rettferdige og velfungerende.

For de som drifter butikkene er slike løsninger enklere å få til i dag enn tidligere fordi betalingsløsninger, både for parkering og butikker, har utviklet seg enormt bare på noen få år i takt med den såkalte digitaliseringen.

Hvorfor kan P-Norge hjelpe deg som butikkeier/driver?

Med kontorer både i Moss og Lier har vi flere eksisterende oppdragsgivere både på øst-, nord-, og vestsiden av Oslofjorden.

Vi har erfaring med innføring av slike løsninger hos store dagligvareaktører de siste årene i takt med den digitale utviklingen og økt trafikk i sentrale strøk.

Våre ansattes lange erfaring i bransjen gjør at vi er trygge på å kunne bistå våre kunder med de riktige løsningene i forhold til tid og sted.

Kontakt oss

Navn
Telefonnummer
E-post *
Din melding

Suksesshistorier

Kundevennlig løsning på fremmedparkering i dagligvarebransjen