Skip to main content

Gårdeiere

Eiendomsbesittere vil alltid være på utkikk etter å øke verdien på sine eiendommer. Økte parkeringsinntekter er ofte en enkel og «billig» måte å få til dette på.

  • Hvilke gårdeiere bør se nærmere på slike muligheter?
  • Hva slags løsninger kan man tenke seg?
  • Hva vil slike løsninger føre til?
  • Hvorfor kan P-Norge hjelpe deg som gårdeier?

Hvilke gårdeiere bør se nærmere på innføring av parkeringsregulering?

Generelt kan man si at alle gårdeiere som ikke har dette i dag bør vurdere en slik løsning. Dagens miljøpolitiske regimer i flere og flere av våre tettsteder tvinger bilene ut av byene.

Det betyr at de aller fleste områder i randsoner av større tettsteder opplever et økende press på tilgjengelige parkeringsplasser.

Plasser som kanskje var anlagt for en eller flere grupperinger nå er i ferd med å bli veldig attraktive for bilister som tidligere har kjørt inn i bysentra, men som nå må stoppe utenfor stadig flere og dyrere bomringer.

Historien gjentar seg kan man si. Områder som tidligere har vært avgiftsfrie og uten kontroll, må antagelig reguleres slik at alle brukere får den plass de har behov for.

Hva slags løsninger kan man tenke seg?

Det er som oftest ønskelig å lage løsninger som tilgodeser leietakere i gården/bygget samtidig som det vil være innbringende å kunne ta en parkeringsavgift fra andre brukere.

De siste årenes utvikling innenfor parkeringsteknologi gjør at man kan velge å starte opp med en rimelig og kjent løsning som innebærer å bruke en betalingsautomat og/eller mobile betalingsløsninger, såkalte apper i tillegg til manuell kontroll.

Så kan man videreutvikle dette til automatiske løsninger som registrerer registreringsnummeret på bilene (ANPR) og/eller radioteknologi (RFID) som brukes i bomringen. Disse er publikumsvennlige men relativt kostbare og krever at det er en viss omsetning på plassene for å gi god økonomi.

Man kan også, med hell, kombinere analoge og digitale løsninger.

Vi hjelper deg med

  • Rådgivning og planlegging
  • Kontroll og håndheving
  • Oppmerking
  • Skilting
  • Øker din kompetanse

Les mer om våre tjenester her.

Hva vil dette føre til for gårdeier?

Vel, hovedideen er at plassen gir ekstrainntekter til gårdeier. En riktig regulering kan føre til økt bruk (flere biler) gjennom døgnet og store inntekter som tidligere ikke var til stede.

Dette vil umiddelbart øke verdien på eiendommen som igjen betyr at eiendomsbesitter plutselig har en eiendom som gir mer ved salg, eller gir økt mulighet for låneopptak til oppussing/rehabilitering eller til bruk på andre eiendomsprosjekter.

En riktig regulering kan føre til økt bruk (flere biler) gjennom døgnet og store inntekter som tidligere ikke var til stede.

Hvorfor kan P-Norge hjelpe deg som gårdeier?

Med kontorer både i Moss og Lier har vi flere eksisterende oppdragsgivere både på øst-, nord-, og vestsiden av Oslofjorden. Vi har bevisst satset på å hjelpe gårdeiere utenfor «Oslogryten».

Vi tror det er viktig å begynne forsiktig og i takt med utviklingen. De ansattes lange erfaring i bransjen gjør at vi er trygge på å kunne bistå våre kunder med de riktige løsningene i forhold til tid og sted.

Kontakt oss

Navn
Telefonnummer
E-post *
Din melding