Skip to main content

Bomavgift uten bom og uten kamera

Sollihøgda Skogforvaltning i Hol Kommune har i samarbeid med P-Norge funnet løsningen på et stadig økende behov for vedlikehold og etablering av nye p-plasser.

Utfordringen:

Som så mange andre forvaltere av skogeiendom har Sollihøgda Skogforvaltning de siste årene hatt en økende tilstrømning av biler på sine veier for å nyte det fantastiske skieldoradoet som de kan tilby på toppen av Sollihøgda. Men det har vært og er svært kostbart og arbeidskrevende å holde veien i orden for skiløperne om vinteren. Det skal repareres, måkes, lages nye p-plasser og holde turstier frie for vegetasjon, for å dekke det økende behovet.

Løsningen:

Før jul 2020 ble det besluttet å innføre bomavgift på veien inn til Toresplassen på Sollihøgda. Man valgte løsningen med å innføre bomvei med manuell og digital betaling av vegavgift og med mulighet for kontroll. Tidligere har det vært manuell innkreving av penger på de største utfartsdagene, men det har liksom ikke monnet. Nå er det konstant innkreving med kontroll og en purring til de som ikke har betalt i form av et beskjedent administrasjonsgebyr. Løsningen koster også en brøkdel av hva en dyr kameraløsning ville ha kostet.

Resultatet:

Resultatet ble en gedigen suksess fra første dag. Tidligere var det kø inn pga. betalingen på de mest trafikkerte dagene. Køen er borte da man kan sette fra seg bilen før man betaler på automat eller rett og slett betale med mobilen på veg opp før man setter fra seg bilen.

De beskjedne tilleggsgebyret i purringen til de som har «glemt» å betale er også gode nyheter for publikum som er vant til at gule lapper på bilen koster mange hundre kroner. Da er det lett å akseptere løsningen.

Sollihøgda Skogforvaltning får nå inn mange ganger mer penger enn de fikk tidligere uten ekstrakostnader for vakthold. Det kommer godt med til å måke vei og parkeringsplasser om vinteren og vedlikeholde vei og parkeringsplasser samt trimme skogsløyper og skitraseer om sommeren.

image002 image006 

image007 image009