Skip to main content

Gode penger til borettslaget og alltid ledige gjesteplasser

Bjerkedalen Borettslag i Oslo har i samarbeid med P-Norge funnet løsningen på begrensede parkeringsmuligheter for gjester.

Utfordringen:

Utfordringen i de aller fleste borettslag i dag er at de fleste familier har en bil nummer to. Ja, noen har sågar enda en bil. Samtidig er de fleste borettslag bygget med begrensede parkeringsmuligheter. Som regel er det satt av en plass til hver leilighet.

Løsningen:

For noen år siden bestemte styret i Bjerkedalen Borettslag at 5 parkeringsplasser avsatt for gjester skulle avgiftsbelegges. P-Norge ble engasjert til å investere i en betalingsautomat og utøve kontroll på området.

Resultatet:

Resultatet ble besnærende godt helt fra starten. Det var faktisk så å si alltid en ledig plass til gjester. Samtidig har disse 5 plassene i snitt dratt inn kr 65 000,- pr. år. Dette er kjærkomne inntekter for alle borettslag. De kan enten øremerkes gode formål i forhold til oppgradering av uteområder og miljø, eller de kan gå rett inn i borettslagets økonomi og brukes på vedlikehold og oppussing.