Skip to main content

P-Akademiet

P-Akademiet er bloggen for deg som vil bli bedre på parkering, lære om alle skiltene som finnes og lese om parkeringsutfordringer.

Kan jeg stå gratis med HC kort utstedt av kommunen?

Ja og nei.

Har du et gyldig HC bevis kan du parkere gratis på alle offentlige p-plasser. Med offentlige p-plasser menes p-plasser som driftes av kommunen uavhengig av om det er skiltet med Skiltforskriftskilt (de skiltene som har farger) eller Vedlegg 1 skilt (de skiltene som er svart/hvite).

P-plasser som er driftet i privat regi, men som tilbys allmenheten skiltes med Vedlegg 1 skilt (de skiltene som er svart/hvite). Normalt tar private driftere betalt for parkering også for de som har gyldig HC bevis.

Felles for de plassene som er skiltet med Vedlegg 1 skilt (de hvite/svarte) er at det opplyses på skiltene at avgiftskravet også gjelder for de med godkjent HC bevis.

Som regel ser man da en svart P på hvit bakgrunn med underskiltet «mot avgift» og på linjen under «gjelder også HC».

Hovedregelen er derfor at det må opplyses ved innkjøringen at avgiftsplikten også gjelder for de som har gyldig HC bevis. Gjør man ikke det så er det gratis også på disse plassene.

Noen private aktører skilter kun med dette på underskiltene som markerer reserverte HC plasser inne på området. Da kan man med gyldig HC bevis parkere gratis på alle de andre plassene på dette området. bevis parkere gratis

Avgiftskravet for de med gyldig HC bevis må altså meldes ved innkjøring for å gjelde på hele det angjeldende parkeringsområde.