Skip to main content

P-Akademiet

P-Akademiet er bloggen for deg som vil bli bedre på parkering, lære om alle skiltene som finnes og lese om parkeringsutfordringer.

Hva betyr et hvitt P-skilt?

Dette skiltet heter 1P. Det er et offentlig skilt som brukes på parkeringsområder som er regulert for parkering mot vilkår utenfor offentlig ferdselsåre (vei). Disse områdene er regulert av den nye Parkeringsforskriften som trådte i kraft den 1.1.2017.

Skiltet betyr det samme som de vanlige hvite P'ene på blå bakgrunn (552) som brukes av kommunene på offentlig vei og noen steder også utenfor offentlig vei.

Bak disse skiltene er vegstrekningen eller området avsatt til parkering av motorvogn.

Et slikt skilt uten noen undertekst krever at du parkerer din motorvogn innenfor anvist plass. Dette kan gjøres med oppmerking på bakken/veien eller med skilt som angir hvor det skal parkeres. I Norge er det mange ganger begge deler slik at man kan se skiltene når bakken er dekket av løv eller snø og oppmerkingen er borte.

Brudd på oppstillingsvilkår, selv om dette ikke er angitt på skiltet, kan «belønnes» med en kontrollsanksjon pålydende kr 600,-