Skip to main content

P-Akademiet

P-Akademiet er bloggen for deg som vil bli bedre på parkering, lære om alle skiltene som finnes og lese om parkeringsutfordringer.

Hva gjør jeg når betalingsautomaten ikke virker?

Det var enklere før i tiden. Da slapp man å betale når «parkometeret» der du satte fra deg bilen ikke fungerte. I dag dekker en betalingsautomat ofte opptil hundre plasser. Enkelte områder kan ha flere betalingsautomater på samme område. Hva da om en eller flere av disse ikke virker. Hva skal jeg gjøre?

  • For det første er det viktig å vite at dagens betalingsautomater er velutviklede datamaskiner i tillegg til at de tar imot «kongens mynt».
  • Det betyr at selv om du ikke får kortet ditt til å virke i automaten har du som regel flere alternativer til å gjøre opp for deg.
  • En moderne betalingsautomat tilbyr som regel muligheten til å betale med kontanter, kredittkort direkte, eller via en eller flere mobilapp løsninger.

Alt 1; En betalingsautomat

Dersom en av de tilgjengelige betalingsmetodene er ute av drift må du bruke en av de andre. Tenkte du å betale med kredittkort og kortleseren ikke fungere kan du velge å betale med mynt eller via en av de tilgjengelige mobilappløsningene. Der legger du inn det samme kortet du tenkte å betale med og så fungerer det som oftest.

Dersom automaten er ute av drift og ingen av de tilbudte løsningene fungerer må du ringe parkeringsoperatøren. Navn og tilefonnummer til denne finner du alltid på informasjonsskiltet som alle operatører er pliktige til å sette opp et sentralt sted på parkeringsområdet. Ofte står det i nærheten av betalingsautomaten.

Når du har meldt i fra om feilen får du parkere gratis resten av den dagen (til kl 24 00).

Selv om automaten blir reparert i løpet av samme dag så har du ikke plikt til å gå tilbake til bilen før du hadde tenkt å avslutte, men senest kl 24 00. Parkerer du utenom normal arbeidstid og operatøren ikke har betjent kontor så kan du stå gratis til åpningstid dagen etter. Da må prosedyren gjentas dersom betalingsautomaten fortsatt er ute av drift og du fortsatt øsnker å parkere der. Gir du ikke beskjed risikerer du å bli ilagt en sanksjon. Da hjelper det ikke å argumentere i ettertid.

Alt 2; Flere betalingsautomater

Dersom din foretrukne betalingsmetode er ute av drift på den betalingsautomaten du står ved kan du, som i alternativ 1, velge en av de andre tilgjengelige løsningene. Hvis ikke må du gå til en av de andre tilgjengelige betalingsautomatene på området og gjøre opp der.

Dette gjelder også dersom betalingsautomaten er helt ute av drift og ikke kan tilby noen form for betaling. Du har som fører ansvar for selv å finne en av de andre automatene. Et godt råd er å ringe parkeringsoperatøren for å høre om det finnes flere automater på området.

Konklusjon;

Det er din plikt som fører å gi beskjed til parkeringsoperatøren dersom du ikke får gjort opp for deg på en avgiftsparkeringsplass.