Skip to main content

P-Akademiet

P-Akademiet er bloggen for deg som vil bli bedre på parkering, lære om alle skiltene som finnes og lese om parkeringsutfordringer.

Hva gjør jeg når skiltet er dekket av snø?

I utgangspunktet er det eier/drifter av området som er skiltet, som er ansvarlige for at skiltene er leselige for bilistene. Veimyndighetene skal eksempelvis rydde snø av skiltene på offentlig ferdselsåre maksimum 24 timer etter snøen har dekket dem.

Når det gjelder parkering er det litt annerledes. Dersom man kjører inn på et område hvor man tenker at det er mulig å parkere har man et aktsomhetskrav på seg ifølge vegtrafikkloven. Dette betyr at man, etter å ha satt fra seg bilen, har krav på seg til å finne ut hvordan plassen man står på er regulert.

I praksis betyr dette at dersom det er skiltet med regulerende skilt og/eller informasjonsskilt i tilknytning til parkeringen så må fører eventuelt børste snø av skiltet for å avdekke reguleringen som er på området.

Tilsvarende er parkeringskontrollørene pålagt å fjerne snø og is på bilrutene og eventuelt bilskiltene for å sjekke om bilen de kontrollerer har et gyldig p-bevis eller at betaling er foretatt dersom dette kreves. Først etter å kontrollert dette kan sanksjon eventuelt ilegges.

Skulle området være dekket av løv eller snø gjelder ikke kravet om at kjøretøyet skal parkeres på anviste plasser, med mindre området i tillegg er avgrenset ved skilting. Da gjelder dette kravet likevel, men ikke så nøyaktig som når rutene er malt på underlaget for å anvise hvor bilene skal stå og disse er synlige.