Skip to main content

P-Akademiet

P-Akademiet er bloggen for deg som vil bli bedre på parkering, lære om alle skiltene som finnes og lese om parkeringsutfordringer.

Hvor fort kan jeg få «bot»?

Med en gang!

Ja, med en gang for det er en utbredt misforståelse at man kan parkere på en avgiftsbelagt parkeringsplass uten å betale fordi at en vakt må vente i 3 eller 5 minutter fordi du skal kunne finne ut hva som gjelder av regler på området før sanksjon, gebyr eller tilleggsavgift blir ilagt.

Dersom du feilparkerer og forlater parkeringsplassen, kan parkeringsvakten ilegge deg uten å vente i en bestemt tidsperiode. Er det en liten oversiktlig parkeringsplass tar det ikke lang tid å se om det er noen ved bilen som prøver å finne ut om parkeringen er lovlig. Dette gjelder alle steder det er forbudt å parkere.

Det samme gjelder ved manglende betaling. Dersom parkeringsvakten ikke ser noen ved kjøretøyet eller betalingsautomaten så har føreren pr. definisjon forlatt området uten å betale og sanksjon, gebyr eller tilleggsavgift kan ilegges.

Den eneste situasjonen en parkeringsvakt må vente i 5 minutter før det blir ilagt er når tiden det er betalt for har utløpt. Da sier Parkeringsforskriften at bilen må observeres i 5 hele minutter før det ilegges sanksjon, gebyr eller tilleggsavgift.

Det gjelder altså ingen gratis tid på avgiftsbelagte plasser fordi det bare tar ett minutt å hente en pizza eller kjøpe en kopp kaffe.