Skip to main content

Tjenester

Rådgivning og planlegging

Ettersom behovet for parkeringsplasser øker i takt med økende antall biler og avslutning av bruk av p-plasser i sentrale strøk, dukker det opp nye områder som ikke har vært regulert tidligere.

Med lang fartstid i selskaper som har etablert nye områder i stor stil, eller endret eksisterende områder, har ledelsen i P-Norge en god kompetanse med hensyn til å råde oppdragsgiver til å velge de beste løsningene for sine områder samt å planlegge oppstart og drift av disse.

Kontroll og håndheving

Vi har den nyeste teknologien tilgjengelig til å utføre en effektiv og god kontroll av parkerte biler med hensyn til elektroniske p-avtaler, eller manuelle og/eller digitale betalinger osv.

Samtidig er alle våre betjenter utdannet i vår bransjeforening Norpark og vi følger den nye Parkeringsforskriften, som trådte i kraft 1.1.2017, til punkt og prikke.

Skilting

Vi skilter opp alle områder som vi drifter/leier med offentlige skilt for private områder, såkalte Vedlegg 1 skilt.

Skiltene brukes på private områder som tilbys allmenheten, såkalt parkering på vilkår (vilkårsparkering), og da reguleres området av Parkeringsforskriften. De «gamle» private skiltene er nesten ikke i bruk lenger.

Vi kan levere og montere skilt som separat oppdrag eller som en del av et parkeringsoppdrag.

Oppmerking

For å optimalisere parkeringsområder som tilbys allmenheten anbefaler vi at områdene merkes opp. Det finnes ulike typer oppmerking i mange ulike prisklasser. Rimeligere varianter kan brukes på midlertidige områder eller sesongbaserte områder, mens dyrere varianter gjerne brukes på mer varige løsninger.

P-Norge kan levere begge typer løsninger separat eller som en del av et reguleringsoppdrag.

Kompetansebygging

Parkering er et fagområde. Det innebærer at den som regulerer et område har kompetanse innen lovgivning, håndheving, betalingsløsninger, p-automater, mobilløsninger, kameraløsninger, bom-løsninger, kontroll, håndheving, innkreving, skilting, oppmerking og mye mer.

P-Norge anbefaler at oppdragsgiver setter seg inn denne verden. Ofte ser vi at oppdragsgiver ønsker praktiske tilnærminger som ikke er tråd med en eller flere deler av lovgivningen som gjelder for vilkårsparkering.

Vi tilbyr enkle oppdateringskurs innenfor vårt fagfelt.

Uansett kan det være lærerikt å følge med på vårt P-Akadamiet hvor vi tar opp ulike parkeringsutfordringer og deler med alle.